Enter your email address below and subscribe to our newsletter

داروخانه‌ها تنها مکان مجاز برای فروش مکمل‌های دارویی، غذایی و ورزشی

مدیر غذا ودارو دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان گفت: داروخانه‌ها تنها مکان مجاز برای فروش مکمل‌های دارویی، غذایی و ورزشی به شمار می روند.

به دیگران هم بگویید

[#item_full_content] 

مدیر غذا ودارو دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان گفت: داروخانه‌ها تنها مکان مجاز برای فروش مکمل‌های دارویی، غذایی و ورزشی به شمار می روند. 

به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبل از همه در جریان اخبار قرار بگیرید