Enter your email address below and subscribe to our newsletter

کمترین نابرابری درآمدی در خانوار شهری استان کرمان

شکاف طبقاتی در مناطق شهری کرمان کمتر از سایر استان‌هاست. داده‌های مرکز آمار می‌گوبد نابرابری درآمدی در کرمان از سایر استان‌های کشور کمتر است، بدین معنی که فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین کمتر از سایر استان‌ها بوده که به دنبال خود ضریب جینی کمتر را به نمایش گذاشته است

[#item_full_content] 

گزارش| مرضیه قاضی‌زاده
اگر فاصله بین درآمدی که ده درصد پایین ترین گروه جامعه بدست می‌آورند با درآمد ده درصد از بالاترین افراد، تفاوت زیادی داشته باشد نشان دهنده توزیع ناعادلانه درآمد در یک سرزمین است. داده‌های مرکز آمار از ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که توزیع ناعادلانه درآمد  در کل کشور و کرمان کاهش یافته است. کاهشی که البته تحت تاثیر کاهش  سهم و درآمد در گروه مرفه جامعه است.

*شکاف طبقاتی جامعه شهری کاهش و در جامعه روستایی افزایش یافت

در سال ١۴٠١ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,٣٨٧٧ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠۶١کاهش نشان م‌ی­دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣۶٩۶ و ٠.٣۶۴٣ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠۶١ کاهش و ٠.٠٠۴٩ افزایش نشان می‌­دهد.

بالاترین ضریب جینی  خانوار شهری برای استان سیستان و بلوچستان(۰.۴۶) است  که نسبت به سال قبل ۲دهم  واحد کاهش یافته است. این استان در تمامی سال‌های مورد بررسی دو دهه گذشته بالاترین نابرابری را در بین مناطق شهری داشته است. پس از سیستان و بلوچستان، استان گلستان( ۰.۴۲)بیشترین ضریب جینی را داشته که نسبت به سال قبل خود یک دهم  واحد افزایش یافته است. 

کمترین ضریب جینی مربوط به استان‌های کرمان ( ۰.۲۷) و ایلام( ۰.۲۷)  است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۰۲۹  و ۰.۰۲۷ واحد کاهش یافته‌اند.

اینکه کرمان کمترین نابرابری درآمدی را داشته تحت تاثیر درآمدهای پایین این استان است. حال آنکه نقشه متوسط درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۱ که مرکز آمار منتشر کرده نشان می‌دهد خانوار شهری استان کرمان سالانه به طور متوسط ۱۱۱میلیون درآمد دارد که تقریبا ۵۶ میلیون از  درآمد خانوار شهری متوسط کشور کمتر است.

استان کرمان نه در بخش خانوارها شهری بلکه در میان مناطق روستایی نیز بعد از ایلام کمترین ضریب جینی و به عبارتی نابرابری درآمدی را به ثبت رسانده است. ضریب جینی در مناطق روستایی استان کرمان ۰.۲۴ است  و متوسط کشور ۰.۳۶ است. در مناطق روستایی بیشترین نابرابری درآمد برای همدان(۰.۳۹) و بعد از آن برای روستانشینان استان فارس(۰.۳۶) است. 

 

*پولدارهای شهرنشین کشور آب رفتند

بررسی سهم دهک‌ها در مناطق شهری نشان می‌دهد سهم دهک‌های هفتم تا دهم نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است. به نظر می‌رسد که بخشی از کاهش ضریب جینی در مناطق شهری می‌تواند به دلیل کاهش سهم دهک‌های بالایی باشد.

 

*یارانه تاثیری روی نابرابری درآمد نداشت

با بررسی سهم دهک‌ها در مناطق روستایی مشاهده می‌شود، سهم  دههک‌های اول ، دوم و دهم نسبت به سال گذشته افزایشی بوده و سهم دهک‌های میانی کاهشی است.  علی‌رغم اینکه در مناطق روستایی شاهد توزیع گسترده یارانه سرانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بودیم، گزارش مرکز آمار از ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که یارانه به خودی خود تاثیری بر روی ضریب جینی نداشته است. ولی تورم بالاتر در دهک‌های پایین جامعه روستایی موجب کاهش قدرت خرید این دهک‌ها شده و فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین افزایش یافته که به دنبال خود افزایش نابرابری یا به عبارتی ضریب جینی را داشته است.

 

به اشتراک بگذارید
مرضیه قاضی زاده
مرضیه قاضی زاده
مقاله‌ها: 28433

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبل از همه در جریان اخبار قرار بگیرید